นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้

Ico48

ความคิดสร้างสรรค์ต้องฝึกฝน และมองในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า นักกราฟฟิกดีไซด์ ก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยการใช้น้ำหมึกที่ลดลง ด้วยการสร้าง font ชนิดใหม่ประหยัดหมึกเป็นต้นครับ