นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
Micron (Recent Activities)
26 May 2009 08:33
#44465

ต้องถามคุณ ส้ม ก่อน ว่าอยากผลิต จุลินทรีย์ตัวไหน

ชนิดใด เพราะ จุลินทรีย์มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดมากครับ