นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Perpetual Machines (เครื่องจักรไม่สิ้นสุด)

Ico48
tee-41 [IP: 124.120.167.141]
22 พฤษภาคม 2552 21:08
#44403
เป็นความรู้ที่ดีมากครับ พรังงานสะสมอยู่ในโลกเราแต่คนเรามักง่าย มีนำ้มันก็ใช้นำ้มัน