นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ทหาร [IP: 114.128.177.213]
15 พฤษภาคม 2552 09:29
#44176

ใช่ครับ ทำไม ให้แต่พันเอกขึ้น ไป  ยศต่ำกว่าพันเอก ที่ไม่มีโอกาส จะได้เลื่อนขั้น เพราะข้อจำกัด ต่าง ๆ
ก็มีเยอะแยะครับ   ไม่อยากจะพูด  อย่างนี้ต้องร้องเรียนนายก ครับ  ทหารทั้งหลายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  เราช่วยกัน ร้องเรียน ดีกว่า ครับ โพสต์ไปก็ ไม่มีทหารผู้ใหญ่คนไหนมาอ่านหรอกครับ    อย่างที่คุณทหารแก่ บอก  ยศ มันกินไม่ได้ นะครับ  ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้  อย่างน้อย ก็อยากได้เงินก้อน มาสร้างอาชีพ  ต่อครับ    ไม่ยุติธรรมเลย