นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดประตูทั้ง 5 แต่เปิดประตูใจ

Ico48

ตอนอ่านทีแรกก็คิดอยู่ว่าประตูใจมันเปิดอยู่

.

.

พออ่านตอนท้าย...มันก็เปิดจริงๆ...แต่อยากปิดทุกประตูเลยค่ะ