นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48

P  สวัสดีจ้า

             ม.อ.เราก็คาดหวังจากคนรุ่นใหม่อย่างหนูนี่แหละค่ะ ในการจะเป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

            สู้ ๆ นะ