นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สร้างฐานให้ใจ

Ico48
ตอนนี้กำลังตั้งสติ...และจะพยายามทำให้ได้ค่ะ
เนื้อหาเต็ม: สร้างฐานให้ใจ