นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ

Ico48

ขอบคุณและยินดีกับคุณ Bung witet ที่มองเห็นความสำคัญดังกล่าวด้วยกัน รวมทั้งการสร้างสรรค์และใช้งานต่อไป