นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ตำรวจผู้รอความหวังจากนายก [IP: 124.122.172.27]
06 พฤษภาคม 2552 15:21
#43936
หวัดดีเพื่อสมาชิกอยากทราบว่าใครรู้บ้างว่าข้าราชการตำรวจมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนหน่วยงานอื่นหรือไม่ (8 + อายุราชการที่เหลือ)  หรือว่าได้กระดาษแผ่นเดียว(ประกาศเกียรติคุณ)