นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
pak [IP: 124.120.181.149]
03 พฤษภาคม 2552 20:05
#43862

143 คับ  ผมว่าบางคนคิดลึกเกินไป ลองคิดพื้นๆดูหาความสัมพันธ์มันแล้วจะไ้ด้เอง ไม่มีไรยาก อันไหนทำไม่ได้เราข้าม

 file:///D:/HD/IQ%20143.0.bmp