นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ท.ทหารอดทน [IP: 118.173.191.53]
02 พฤษภาคม 2552 09:43
#43847

ทหารผู้ใหญ่เขาจะมาดูท่านหรือ ท่านผู้น้อย ชื่อก็บอกแล้วว่าชั้นผู้น้อย ก็เรียนมาน้อยนี่ ทำไมไม่เรียนแล้วก็ใหญ่เท่าเขาละ คอยจนท่านได้เป็นนายกก่อน ถึงจะมาคิดถึงก็ไม่รู้  ให้ท่านผู้ใหญ่ไปเถอะ  ท่านจะให้กันกี่เท่าก็ให้ท่านไปเถอะ  เงินก้อน ๘-๑๕ เท่า