นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ทหารตำรวจ [IP: 124.120.236.37]
28 เมษายน 2552 16:06
#43760

กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี  พวกผมเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจชั้นผู้น้อยหวังว่าเกษียณอายุราชการจได้มีเงินทุนสักก้อนไว้ใช้จ่ายประทังชีวิต  ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญข้าราชการชั้นผู้น้อยกลับไม่ให้อะไรเลย  ขอกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ฯ ขอความเมตราข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้น้อยด้วย