นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
28 April 2009 15:03
#43756
ขอบคุณค่ะ...คุณรัตติยาช่วยตาม กองการเจ้าหน้าที่ด้วยว่าส่งทีม QMR กองเข้าร่วมฟังด้วย ขอบคุณค่ะ