นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2)

Ico48

เคยไปเมืองจีนมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกัน

วันหลังจะเอามาเล่าบ้างครับ แลกเปลี่ยนกัน