นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.212.130]
27 เมษายน 2552 20:48
#43735

อยากทราบว่ามีข่าวของตำรวจหือไม่   ของตำรวจเงียบจังเลยใครรุ้ช่วยตอบหน่อยขอบพระคุณเป็นอยางสูง....เบื่อนายเต็มทนแล้ว