นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
w_wJDOPAJPF' [IP: 125.24.112.179]
25 เมษายน 2552 11:34
#43684
อืม ได้ 130  ถ้า มันมากกว่า 140 คิดดูว่าระบบมันทำงานอย่างไร ทำไมมี 39 ข้อ## ถ้า 140 และ เริ่มต้นที่ 79