นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ครูใต้ [IP: 118.173.51.213]
23 เมษายน 2552 07:04
#43613
ถามท่าน" เที่ยง"..อยากทราบวันรับสมัครโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดปี 2552 นี้ จะสมัครเมื่อไหร่...ด่วนมาก...