นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

Ico48

ขอบคุณทุกความเห็น

เท่าที่ดู หากไม่มีระบบ ผลก็ไม่เกิด ถึงผลไม่ดีในระยะเริ่มก็นำกระบวนการประกันคุณภาพมาช่วย แต่ต้องมีจุดเริ่มต้น และคิดว่า ชาวคณะทรัพยฯ ช่วยกันทำได้

สำหรับการแชร์กันเรื่องอื่น ๆ ก็ยังดำเนินไปตามเดิมครับ