นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด

Ico48

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชุติมาและคณะทรัพย์ฯด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ดีบทความที่อ้างถึงนั้น ติดอันดับ 25 บทความที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดของวารสาร Aquaculture ค่ะ ไม่ใช่ของสาขา Agricultural and biological sciences ทั้งหมด 

     ทั้งนี้ทางห้องสมุดได้ตรวจสอบแล้ว ว่าในแต่ละสาขาวิชา มีบทความของอาจารย์ม.อ. ติดอันดับบ้างมั๊ยค่ะ