นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1)

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
19 April 2009 15:22
#43452
 คุณคนธรรมดา ต้องขออภัยค่ะ เพิ่งจะทราบว่ามีคนรออ่าน สะกิดบอกกันหน่อย...จะรีบเขียนให้อ่าน...