นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จันทร์กับใจ...

Ico48

ไม่คุ้นเพลงนี้เลยค่ะ

วันหลังจะเชิญมาร้องให้คนสนง.ฟังบ้างนะคะ

เนื้อหาเต็ม: จันทร์กับใจ...