นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

Ico48

ก็คงเห็นด้วยละครับว่า share.psu ยังไม่ถึงระดับการจัดการความรู้อย่างที่ต้องการจะเห็น

แต่ผมก็เห็นว่าเราก็ได้มีทางเลือกอื่นๆ ให้เลือกที่จะฝากความรู้เอาไว้มากช่องทางขึ้น

คุณสมบัติที่ดีของแชร์ก็คือเราสามารถฝากความรู้ไว้ทีละนิดละหน่อยไว้ได้ และหากมีการต่อยอดความคิด เราก็จะรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

ผมว่าเราต้อง รอ.. ครับ คนที่ชอบเขียนบันทึกในแชร์แห่งนี้ อาจรวมตัวเป็น CoP เล็กๆตามธรรมชาติ และอาจมีพลังในอนาคตได้