นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

คุณสายฝน

เห็นไหม แม้การแสดงความปรารถนาดียังทำยากกับคนอื่น ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอง เราเลือกว่าจะทุกข์หรือสุข คนอื่นคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของคน ๆ นั้น ความปรารถนาดี คนอื่นไม่รับก็เก็บมาใช้กับตัวเองก็แล้วกัน