นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอเพิ่มเติมอีกนิดค่ะ

    ตอนแรกสายฝนก็พยายามทำแบบที่อาจารย์ว่าแล้ว คือ วิเคราะห์คู่แข่งเป็นเพื่อนร่วมงาน คือ เข้าใจว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร มีความเก่ง ไม่เก่งอะไร ชอบ ไม่ชอบอะไร แล้วจับมาบริหารจัดการอย่างความเข้าใจ เติมจุดแข็ง ชดเชยจุดอ่อนของกันและกันใจเราจะสบายขึ้น

    EX  สายฝนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เป็นเพื่อนที่รักมากค่ะอาจารย์ สายฝนก็ทำแบบที่อาจารย์ เสริมจุดอ่อนของเค้า ก็คือตอนนั้น พ่อเค้าโดนยิงไม่สบายหนัก อยู่ห้อง ICU สายฝนก็ไปเยี่ยมพ่อเค้า ในขณะที่พ่อเค้าไม่สบายหนัก จะซื้อของเยี่ยมก็ไม่ได้ สายฝนก็ให้เป็นเงิน 1,000 บาทแทนการซื้อของเยี่ยม (สิ่งที่สายฝนได้กลับคืนมาก็คือ กลับกลายเป็นว่า เค้าว่าสายฝนไปดูถูกเค้า เอาเงินไปฟาดหัวเค้า) แต่สายฝนไม่ได้คิดแบบที่เค้าคิดค่ะอาจารย์

    ตั้งแต่วันนั้นมา สายฝนก็ปรับเปลี่ยนความคิดเป็นแบบที่สายฝนเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะอาจารย์

                                          สายฝน