นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก

Ico48

คุณสายฝน

แบบนี้เรียกว่า แอบเรียนแบบตั้งใจเรียน จึงเข้าใจ และนำมาใช้จริง ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ จึงทำให้มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น

ไม่เหมือนกับหลาย ๆ คน ตั้งใจและอยากไปเรียน แต่ไม่ตั้งใจเรียน จึงยังอยู่เหมือนเดิม