นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก

Ico48

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

ค่ะอาจารย์สายฝนก็เจอปัญหาดังกล่าวมาแล้ว สายฝนก็ "ปรับความคิดพิชิตงาน" ไปเลยค่ะอาจารย์

ที่สายฝน "ปรับความคิดพิชิตงาน" ได้ ก็เพราะว่าสายฝนได้เข้าไปช่วยงานพัฒนาและฝึกอบรม จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน นานมาแล้วค่ะ สายฝนก็ได้เข้าไปฟังด้วย สายฝนก็นำมาปฏิบัติดู ก็ได้ผลจริงๆ ค่ะ

แล้วก็สายฝนก็ได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งให้กับหัวหน้างานของกองการเจ้าหน้าที่ ชื่อว่า "สู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี" ค่ะอาจารย์ สายฝนก็จำๆ นำมาปฏิบัติดูค่ะ

                                สายฝน