นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

ขอขอบคุณอาจารย์อีกคร้ังค่ะ

อาจารย์ตัวสายฝนเองเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนประกอบของรถแล้ว สายฝนก็เป็นแค่เฟืองตัวเล็กๆ เท่านั้นค่ะ

ที่สายฝนได้คิดแบบนี้ก็เพราะว่า

องค์กรของเรา ทั้งระดับงาน และระดับองค์กร จะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆ คน ภูมิหลังแต่ละคนก็ต่างกัน ต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีทั้ง "คิดในเชิงบวก และคิดในเชิงลบ" ในเรื่องเดียวกันค่ะอาจารย์

สายฝนเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานมาตลอด เพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ 

ตั้งแต่สายฝนเริ่มทำงาน สายฝนตั้งใจไว้ว่าสายฝนจะทำงานเพื่องาน และเพื่อองค์กรของเรา ไม่ใช้ทำเพื่อเงิน และเพื่อให้งานนั้นไปสู่ผลสัำเร็จให้ได้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ว่าจะมีอุปสรรค์มากน้อยแค่ไหนค่ะ และสายฝนจะใช้ความพยายาม ความตั้งใจ ความสามารถอันเล็กน้อยของสายฝนสู้กับอุปสรรค์ โดยไม่สู่ด้วยปาก หรือกำลัง ค่ะ (แต่เส่ียน้ำตาไปมากทีเดียวค่ะอาจารย์)

ตอนแรกสายฝนก็ไม่รู้หรอกว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นเกมส์หรือไม่ แค่สายฝนคิดว่าสายฝนต้องเอาชนะอุปสรรค์ต่างๆ ให้ได้ค่ะอาจารย์

ต่อมาสายฝนก็คิดต่อไปว่าสายฝนจะทำอย่างไรให้ชนะทุกส่ิงทุกอย่างที่ขวางกั้นสายฝน แต่เพื่อความสำเร็จของงาน

สายฝนก็ได้ไปพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่น ๆ

นี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่ง เพื่อที่จะชนะคู่แข่งได้

แต่เราต้องวิเคราะห์คู่แข่งของเราให้ได้ก่อนว่า คู่แข่งของเรา มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรค์ทั้งที่ทำงาน และที่ครอบครัว มากน้อยแค่ไหน (เกมส์นี้ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) และเจ้าตัวต้องคิดขึ้นมาเอง ถ้าให้ผู้บังคับบัญชาคิดให้จะไม่สนุกค่ะอาจารย์ (หัวธุรกิจนิดหนึ่ง) (เกมส์หมากฮอส) และเราสามารถ "ดัก" คู่แข่งขันได้ แต่ต้องเป็นคู่แข่งที่คิดในเชิงลบ และหัวหมอเท่านั้นค่ะอาจารย์ 

และคนที่อยู่ตรงนี้ได้ ต้องแข็งจริงๆ ค่ะอาจารย์ ถึงจะเองชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราก็ดักเค้าได้ (พวกหัวหมอ) 

พอเราวิเคราะห์คู่แข่งได้แล้ว

เราก็มาวิเคราะห์ตัวเราเองต่อไปว่าทำอย่างไร หรือจะใช้ตัวช่วยอะไรเข้ามาใช้ เพื่อที่จะทำให้ชนะคู่แข่งได้

สายฝนก็ใช้ทุนส่วนตัว เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา MBA (บริหารธุรกิจ) ตอนนี้ก็เหลือสอบประมวลอย่างเดียวแล้วค่ะ ก็จะจบแล้ว ดีใจจัง ที่อาจารย์เข้าใจสายฝน

อาจารย์คงเข้าใจนะค่ะว่าในองค์กรมีบุคลากรมากมายทีเดียว ต่างความคิดกัน สายฝนก็จำเป็นต้องใช้วิธีการต่างๆ นาๆ เพื่อที่จะชนะใจคู่แข่ง ชนะใจตัวเอง เพื่อความสำเร็จของงาน และเป้าหมายของงานค่ะ

ตอนแรกคู่แข่งของสายฝนเค้าก็ไม่เข้าใจสายฝน ก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันค่ะอาจารย์ แต่ตอนนี้เค้าคงจะเข้าใจสายฝนแล้วค่ะอาจารย์ เพราะว่าสายฝนทำไปเพื่อความสำเร็จของงานเท่านั้น ไม่ได้คิดไปเป็นอย่างอื่น เค้าก็ทำงานมีความสุข เราก็ทำงานมีความสุข คือ

ต่างคน ต่างเดิน แม้จะต่างความคิดกัน เดินคนละเส้นทางกัน (มีทางให้เดินหลายเส้นทางค่ะ ลองคิดให้ดี) 

ในงานเดียวกัน พอสายฝนเห็นเค้าเดินไปทางซ้าย และเค้าต้องการพวกมากๆ ในการทำงาน แต่เป้าหมายของเค้าคืออะไร เรารู้แล้ว (เป้าหมายก็คือความสำเร็จของงานค่ะ)

สายฝนก็เดินไปทางขวา ไม่ต้องมีพวกมากก็ได้ โดยไม่เดินซ้ำทางเดินของเพื่อน แต่เราก็ไปถึงเป้าหมายเหมือนกัน ก็คือ ความสำเร็จของงานเหมือนกันค่ะอาจารย์

(ยิงนกทีเดียวได้ 2 ตัว).....ฮิฮิฮิฮิ

ไม่ทราบว่าอาจารย์อ่านแล้วจะเข้าใจมั้ย สายฝนพยายามอธิบายแล้ได้แค่นี้ละค่ะ

                                       สายฝน

                                   13 เมย.52