นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

Ico48
  • เป็นสิ่งที่ดีครับ ที่ระดับนโยบายเห็นประโยชน์จากการจัดการความรู้
  • แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นถ้าตั้งเป้าที่เข้มงวดไปคือ ของจริงจะไม่เกิด แต่จะได้ความรู้ที่ ห่าม และไม่สุก แทน
  • ขอเสนอว่าต้องมีเกณฑ์และบรรยายกาศที่ผ่อนคลายลงมาหน่อย เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณครับ