นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

Ico48
 • อ่านบันทึกนี้...จะยิ้มหรือจะร้องไห้ดี
 • ยิ้มดีกว่าอย่างน้อย...ก็มีคนใส่ใจสนใจที่จะขยับเข้าใกล้...เป้าหมายยิ่งขึ้น
 • กราบขอบพระคุณค่ะ...
 • สิ่งที่อยากให้ความเห็น
 • การเขียนการเล่าสู่..เป็นเรื่องของจริต..ความชอบ
 • ความกล้า..ความมั่นใจ...ไม่เท่ากัน
 • คนพูดมากไม่ชอบเขียน
 • คนเขียนมากไม่ชอบพูด..คนพูดมากอาจไม่ชอบเขียน
 • คนชอบพูด..ชอบเขียนอาจมี
 • ในระยะแรก...มหาวิทยาลัยแค่หวังให้มีคนหันมาดูว่า...เรามีเวที ให้ใช้...อาจใช้เพื่อ PR. อาจใช้เพื่อ upload ไฟล์ เรียกใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้สะดวก
 • อาจใช้ฝากรูป
 • หรือใช้เพื่อแบ่งปัน...สิ่งที่อยากแบ่งปัน
 • ใช้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
 • อาจใช้ถ่ายทอด บทเรียน ที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำ
 • หวังเปลี่ยน การบ่นเพื่อทำลายมาบ่นว่า เพื่อพัฒนางานร่วมกันฃ
 • หวังให้คนเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันผ่านเรื่องเล่า
 • ใช้พัฒนาตนเอง..ทบทวนงาน ผ่านการเขียน
 • บอกเล่าเรื่องงานผ่านเวทีเพื่อการรู้จักกันยิ่งขึ้น
 • ที่สำคัญที่สุด
 • อย่าเร่ง....รัด...บังคับ...ต้องให้เห็นดีเห็นงามและเห็นชอบด้วยตนเอง มองให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับตนกับองค์กร..ให้ได้

 • อยากให้ ท่านรองอธิการบดี และผู้อำนวยการองการเจ้าหน้าที่อ่านบันทึกนี้..ที่สุด