นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก

Ico48

ตอบคุณสายฝน

ก็อาจจริงอย่างที่ว่า แต่อย่าให้จิตเราตกด้วยคิดว่าคนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ โดยทำหน้าที่และงานที่รับผิดชอบให้ดี ตรวจสอบตัวเราว่าส่วนใดที่ทำยังไม่พอดีที่ทำให้คนรอบข้างคิดอย่างนั้น แล้วพยายามปรับแก้ที่ตัวเราเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องพยายามหาเหตุให้เจอ และแก้ที่เหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา เป็นการปรับแก้ที่เราง่ายที่สุด ตัวเราเองยังแก้ไม่ได้ การแก้คนอื่นยิ่งยากขึ้น เมื่อไรที่คิดโทษคนอื่น จิตจะตกทันที หากนำปัญหามาท้าทายความสามารถ จิตจะถูกยกขึ้นด้วยการหาทางสว่าง ถึงยังแก้ไม่ได้ ใจก็ไม่เป็นทุกข์ ก็เรียกว่ายกจิตได้

การทำงานแบบเช้าชามเย็มชาม นั่นคืออาการจิตตก