นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
10 April 2009 16:59
#43320

สวัสดีค่ะอาจารย์

สายฝนว่าทำอย่างไรไม่ให้จิตตกนั้น

ผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน เช่น บางคนพยายามยกระดับจิดใจของตนเอง ยกระดับของตนเองทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ให้ดีขึ้น แต่ถ้าผู้บริหาร หรือคนในครอบครัวไม่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ก็จะทำให้จิตตกเหมือนกัน เค้าคนนั้นก็จะกลายเป็นคน (ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไปเลยค่ะ)