นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

สวัสดีค่ะอาจารย์

สายฝนก็ใช้วิธีดังนี้ (ของสายฝนเองค่ะ)

มาดูลักษณะงานของสายฝนค่ะ สายฝนทำงานด้านธุรการ งานธุรการ ก็เป็นงานที่วุ่นวายมากทีเดียว ถ้าไม่รู้จักการบริหารจัดการแล้วก็จะลำบากละค่ะ

1. วิเคราะห์ตนเองให้ได้ว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่อะไรในหน่วยงานนั้นๆ (ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง) (ไม่ต้องไปวุ่นวายกับบทบาทหน้าที่ของคนอื่นให้มากนัก ถ้าไม่จำเป็น) ถ้าเราไปวุ่นวาย หรือยุ่งกับงานคนอื่นมากๆ งานของเราก็ไม่ทันเวลา งานก็ต้องข้ามไปอีกวันหนึ่ง (มาตรฐานที่ถูกกำหนดด้วยเวลา หรือวันก็จะเสียไป) 

2. วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของงานที่ตนเองทำให้ได้ แล้วหาโอกาสเพื่อที่จะนำจุดแข็งของตนเองและของงานนั้นๆ มาพัฒนางานของตนเอง โดยพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้แข่งกับเวลา ด้วยตนเอง (ดูเวลาเป็นหลัก)       - สำหรับจุดอ่อน ก็หาวิธีแก้ปัญหาของจุดอ่อนของงานนั้นๆ ให้ได้ โดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นก็ได้....ฮิฮิ เพราะว่าปัญหาไม่ได้มาทีเดียว จะมาวันละนิด ละนิด ค่ะ เราก็ค่อยๆ แก้ไปวันละนิด ละนิด ถ้าเราไม่แก้ ก็จะเป็นดินพอกหางหมูค่ะ....ฮิฮิ (ก็จะกลายเป็นคนแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้)

3. เมื่อได้จุดแข็ง และจุดอ่อนแล้ว เสริมจุดแข็งให้ดียิ่งๆ ขึ้น ส่วนจุดอ่อน ก็พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นวันละนิด เหมือนข้อที่ 2

4. ศึกษาดูว่างานของเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างทั้งภายนอกและภายในองค์กร

5. ตัวอย่างเช่น สายฝนอยู่งานธุรการ ซึ่งเป็นงานบริการ รับ-ส่งหนังสือ ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นงานหลักของงานธุรการ ระบบของเอกสารก็วุ่นวายทีเดียว สายฝนก็จะทำการศึกษาว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำ ต้นทางก็มี กองกลาง ไปรษณีย์  ส่วนปลายทางมีที่ไหนบ้าง เช่น ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฏร์ เราก็ศึกษาดูว่าไปถึงปลายทางเมื่อไร เวลาเท่าไร ด้วยค่ะ 

    -  เราก็ไปดูว่ากองกลางเค้าได้กำหนดเวลาการรับ-ส่งหนังสือไว้อย่างไร

    - ไปรษณีย์ เค้ากำหนดส่งไปรษณีย์เวลาใด เพราะว่ามีแค่วันละครั้งเท่านั้นค่ะ

    - เราก็มาดูเวลาของหน่วยงานที่เราปฏิบัติงานอยู่

แล้วก็นำเวลาของทั้งสามหน่วยงานมาบริหารเวลาให้ได้ค่ะ....ฮิฮิ  แล้วอย่าลืมปลายทางละ....ฮิฮิ

ถ้าเราบริหารเวลาให้เข้ากับงานที่เราทำได้ เราจะได้แต่ส่ิงที่ดี ๆ แถมยังมีความสุขกับการทำงานค่ะ

(ของแถมเยอะจัง)  แถมยังได้มาตรฐานงาน ที่ได้กำหนดใน TOR อีกด้วยค่ะ  (ถ้าไม่โดยกลั่นแกล้งเสียก่อน)

ที่ว่าถ้าไม่โดยกลั่นแกล้งนั้น เพราะว่างานธุรการจะเป็นงานที่ทำกันเป็นทีม

ลักษณะคล้ายๆ กับการวิ่งไม้ผลัด (4X100) (ถ้าคนที่วิ่งไม้แรกๆ วิ่งช้า หรือวิ่งๆ หยุดๆ นั้น คนที่รับไม้สุดท้ายจะตาย ถ้าไม่รู้จักการบริหารเวลาให้ได้ (แล้วอย่าลืมวิเคราะห์งานให้ได้ด้วยค่ะ) จัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้

และให้วิเคราะห์ต่อไปว่าคนที่วิ่งช้าๆ จะกระทบต่อใครบ้าง ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรค่ะ..ฮิฮิ (อย่่าคิดว่าฉันจะทำงานของฉันอย่างไรก็ได้)

                                                สายฝน

                                          ยากที่จะอธิบาย 

อาจารย์ถ้าสายฝนเรียงลำดับคำพูดยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่เข้าใจนั้น อาจารย์ก็ช่้วยเรียบเรียงให้อ่านง่ายๆ ก็ได้ค่ะ เพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆ หรือโทรมาถาม (2043) 

 

 

 

เราก็เอาเวลาของหน่วยงานทั้งสองมาบร

     -  ปกติแล้วกลุ่มงานธุรการจะทำงานโดยถูกกำหนดด้วยเวลาค่ะ