นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

คุณสายฝน ยินดีที่บริหารเวลาให้ทำงานอย่างมีความสุขได้ บริหารอย่างไร น่าจะบักทึกมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ

คุณไทยมุง คงต้องมุ่งมั่นอีกนิด มิฉะนั้นทีมงานจะไม่เชื่อถือนะครับ เพราะเรายังทำไม่ได้ แล้วจะนำวิธีการทำงานไม่ให้จิตตกมาให้อ่าน

คุณมอลลี่ ดีครับดีที่เรียนรู้รับรู้แล้วนำไปใช้ ปัญหายิ่งยากยิ่งท้าทายความเก่ง เพราะหากทำสำเร็จ ก็แสดงถึงความเก่งและความภาคภูมิใจ มีความสุข ถึงบางครั้งทำไม่สำเร็จก็ได้บทเรียนที่ดี ก็ยังมีกำไร อย่างที่ว่า จะมีประโยชน์มากขึ้น เมื่อนำมาร่วมกันใช้