นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48
  • ขอเลือกข้อ 3  ที่เพิ่มให้กับอาจารย์ค่ะ โดยนำข้อ 1 และ ข้อ 2 มารวมกันค่ะ  
  • มีคำพูดหนึ่งที่สอนให้เกิดการเรียนรู้ และใจเป็นสุข นั่นคือ  ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา  และที่เกิดปัญญาได้อย่างไร นั่นคือ การมาทบทวนกระบวนการ การฝึกคิด การฝึกวิเคราะห์  ดูสภาพแวดล้อม ดูเขา ดูเรา หาสาเหตุที่เกิดขึ้น และหาทางป้องกันมิให้ปัญหานั่นเกิดขึ้น  ซึ่งปัญหาทุกอย่างจะไม่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ  หากไม่มีปัญหา  ปัญญาก็จะสูญสิ้น 
  •  อีกข้อหนึ่ง  ที่อาจารย์สอนให้เตือนใจตลอดเวลานั่นคือ เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น จงอย่ามาเป็นนายเรา   เราต่างหากที่เป็นนายสิ่งเหล่านั้นค่ะ เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก  กำหนดกระบวนการ และเลือกในสิ่งถูกต้อง และเป็นสุขทั้ง 2 ฝ่าย ค่ะ
  • ถึงแม้ว่า ไม่มีเวลา หากจัดเวลาได้ ต้องแวะมาแลกเปลี่ยน และเก็บเกี่ยวความรู้  ดีกว่า ปิดกั้นตัวเอง