นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

เข้ามาอ่านด้วยครับ

พยายามจะบอกสมาชิกในทีมงานเหมือนกันครับ

เรื่องความสุขในการทำงาน งานจะสร้างคนให้แกร่งขึ้น

แต่ตัวเอง ยังจิตตกได้ทุกวัน