นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48

คุณเมตตา ชื่อก็สอคคล้องข้อ ๑ ก็เห็นเติมข้อ ๒ เสมอ ๆ

คุณMarky ได้แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถเรียนจับแก่นความรู้ความคิดได้แล้ว เพียงนำไปใช้รับรองจะมีความสุขและความเจริญ

ขอบคุณคนธรรมดาที่แวะมาเป็นกำลังใจตลอด