นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถ้าผมมีแฟนเป็นสาวภาค math

Ico48

Date พะ..พะ..พร้อมกัน 7 คน เลยหรือครับ

55555 ยกทั้งนิ้วและมือให้เลยครับ

ฝะ..ฝะ..ฝีมือ ครับ