นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 April 2009 16:31
#43135

บันทึกนี้ถูกใจ จริงๆค่ะ...
ทำงานยกระดับใจ..เห็นภาพ
งานมาก..ระดับใจตกลง
งานมาก..ระดับใจสูงขึ้น
ใจเบาสบายกับใจ...หล่น..