นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
artdy [IP: 125.26.221.0]
02 เมษายน 2552 12:48
#43085

แค่ 98 ตอนแรกตั้งจัยอยู่คราบแต่พอเล่นไปขี้เกียจ

เลยเดาคราบ 55+