นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำเตือน - 1 เมษายน วันดีเดย์ของ Conficker Worm

Ico48
อ่อ...ลุงดั้นเขียนบันทึกนี้ในวันที่ 31 มีนา ...แสดงว่าเชื่อได้ ไม่ใช่ April Fool Day  :)