นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน

Ico48
 คุณpanyarak  ได้ค่ะไม่ได้ปิดประตูแต่อย่างใดเพียงแต่กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นอาจารย์น้องน้อย...
ยินดีค่ะ คอยติดตามรายการ อาจเลือกเข้าตามความสนใจ...มิมีปัญหา