นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน

Ico48

อาจารย์เก่า(ไม่เก๋า)ที่อยากได้อะไรใหม่ๆ บ้าง จะเข้าร่วมได้หรือเปล่าครับ