นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แหล่งพลังงานใหม่ที่น่าสนใจ

Ico48

ถ้าทำได้จะเจ๋งมากเลยครับ น่าจะเป็นนวัตกรรมที่ดี สะอาด... และขายได้