นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48
  • ดีจังเลย ขอบคุณน้องรัตติยาได้ค้นข้อมูลมนุษย์เงินเดือนมาให้อ่านมากมาย
  • หากเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็คงเป็นสุขอย่างที่น้องว่านั่นแหละค่ะ
  • การมองทุกอย่างเป็นบวกถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ