นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)

Ico48

มีหนังสือน่าอ่านมาก เล่มหนึ่งครับ

ชื่อ "สังคมปรนัย" เขียนโดยนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เรื่องตอนแรกคือ"โรงเรียนปลากระป๋องกับอนุสาวรีย์"

ก็ออกแนวคิดเดียวกับที่อาจารย์เขียนนี่แหล่ะครับ