นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ

Ico48

เรียนคุณมิ้ว

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน ขอเรียนว่ากรรมการชุดใหญ่นะของ สกอ. ครับ ไม่ใช่ของ ม.อ. ซึ่งระบบก็จะใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นส่วนราชการ บางทีของเก่าก็อาจดีกว่าของใหม่ อย่างการกระจายอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการตำแหน่งทางวิชาการ ของเก่ายังพอติดตามกันได้ ของใหม่เหมือนอยู่ใกล้ แต่กลับไกลจนไม่สามารถใช้พัฒนาคนได้ บอกว่าเป็นความลับ ก็คงต้องทำใจ และทำงานของตัวเองให้มีค่า อย่างคุณมิ้วที่ทำด้วยใจรักงาน