นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม

Ico48

เคยเป็นผู้ต้อนรับวิทยากรค่ะพี่เมตตา

และถือว่า "องค์กรสอนมาดี" ค่ะ

ภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนเถรตรงจริง ๆ