นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประหยัดไฟเบอร์ 5

Ico48
- [IP: 192.168.100.112]
12 มีนาคม 2552 12:40
#42277

เรื่องใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง

เนื้อหาเต็ม: ประหยัดไฟเบอร์ 5