นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ

Ico48

ท่านเฒ่า QC ความเห็นด้านบน...
ไปกิน MK....น่ะ...ช้อบ....ชอบ

ว่าแต่วันนี้...ต้องมานั่งทบทวน....ว่า...what is ปริยัติ....
ด้วยเพราะความรู้ เกี่ยวกับธรรม...ไม่แตกฉาน...คงต้อง ก กา...ข ขา...กับ... ปริยัติ ปฏิเวท ปฏิบัติ .... อีกสักระยะ.....

ขอบคุณค่ะ