นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รำตะบองชีวจิต กับกลุ่ม "ไหวตัวทัน" - ตอน 2 : อบอุ่นร่างกาย

Ico48
mandala : โห! พี่อาร์ สุดยอดเลยค่ะ ดีใจจังมีคนได้ใช้ประโยชน์แล้ว แบบนี้น้องรีบ up ท่ารำกระบองต่อให้เลย ไปรำกันเล้ย